قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در صبا فولاد روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت صبا فولاد تماس بگیرید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۳۰۰۰
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۵۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۰۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۶۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۴۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۷۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۵۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۱۸۰۰۰
۳۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۲۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۱۵۰۰۰
۳۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۱۰۰۰۰
۴۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۱۵۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۳رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۴رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۶رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۸رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۲۰۰۰
۸شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۰رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۱۰۰۰
۱۰شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۲رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۳۰۰۰
۱۲شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۵شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۱۳۰۰۰

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۲۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۲۱۰۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۲۰۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۳۰۰۰
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۴ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۰۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۴۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۷۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۵۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۶۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۲۸۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۰۷۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۰۷۰۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۰۷۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۰۷۰۰۰
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم-

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۴۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۲ ۴۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۳ ۴۵ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۴ ۴۵ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۵ ۵۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۶ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان ۱۷۸۰۰
۷ ۶۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۸ ۶۰ رول ۱.۲ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۰ ۷۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۱ ۷۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۲ ۸۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۳ ۸۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۴ ۹۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۵ ۹۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۶ ۱ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۷ ۱ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۸ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -
۱۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۹۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۰۷۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۰۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۱۹۷۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۱۹۷۰۰۰

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۲ ۰.۲۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳ ۰.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۴ ۰.۲۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۵ ۰.۳ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۶ ۰.۳۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۹ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۰ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۱ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۷۰۰
۱۲ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۷۰۰
۱۳ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۴ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۱۵ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۳۰۰
۱۶ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۳۰۰
۱۷ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۱۸ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۱۹ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۰ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۱ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۲ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۳ ۱ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۲۴ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۲۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۷۹۰۰
۲۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۹ ۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۳۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۱۸۱۰۰
۳۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۳۳ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۵ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۸۰۰
۳۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۸۰۰
۳۷ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۸ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۹ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۴۰۰
۴۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۴۰۰
۴۱ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۳ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۵ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۸ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۴۹ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۵۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۰۰۰
۵۱ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۳۰۰
۵۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۳۰۰
۵۳ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۵۴ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۱۸۲۰۰
۵۵ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۵۶ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۵۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۹ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۸۵۰
۶۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۸۵۰
۶۱ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۳ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۴۵۰
۶۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۴۵۰
۶۵ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۶۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۶۷ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۶۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۶۹ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۱ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۷۲ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۷۳ ۱.۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۴ ۱.۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۰۵۰
۷۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۳۵۰
۷۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۳۵۰
۷۹ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۸۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۱۸۲۵۰
۸۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۸۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۳ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۸۰۰
۴ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۸۰۰
۵ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۶ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۷ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۴۰۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۴۰۰
۹ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۱۵ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۱۷ ۱.۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۸ ۱.۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۹ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۰۰۰
۲۱ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۳۰۰
۲۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۳۰۰
۲۳ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۴ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۱۸۲۰۰
۲۵ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۹۵۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۹۵۰
۲۹ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۰ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۱ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۵۵۰
۳۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۵۵۰
۳۳ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۳۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۳۵ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۷ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۳۹ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۰ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۱ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۴۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۱۵۰
۴۳ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۴۵۰
۴۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۴۵۰
۴۵ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۶ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۱۸۳۵۰
۴۷ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۵۱ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۳ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۵۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۵۵ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۵۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۵۷ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۵۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۵۹ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۱ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۲ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۳ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۴ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۶۵ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۶۶ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۶۷ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۶۸ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۱۸۲۶۰

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۳ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۴ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۵ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۸۶۰
۷ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۴۶۰
۹ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۵ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۱۷ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۸ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۰۶۰
۱۹ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۲۰ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۳۶۰
۲۱ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۲۲ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۱۸۲۶۰
۲۳ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۵ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۶ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۸۰۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۸۰۰
۲۹ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۴۰۰
۳۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۴۰۰
۳۱ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۳ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۵ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۳۷ ۱ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۸ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۳۹ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۴۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۰۰۰
۴۱ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۳۰۰
۴۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۳۰۰
۴۳ ۲ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۴۴ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۱۸۲۰۰
۴۵ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۷ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۸ ۰.۴۵ رول ۰.۴۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۹۵۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۹۵۰
۵۱ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۵۵۰
۵۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۵۵۰
۵۳ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۵۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۵۵ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۷ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۵۹ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۰ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۱ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۶۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۱۵۰
۶۳ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۴۵۰
۶۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۴۵۰
۶۵ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰
۶۶ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۱۸۳۵۰

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۵۰۰۰
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۰۸۰۰۰

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۱۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۱۰۰۰

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۹

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۳۰۰۰
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۳۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۰۷۰۰۰