قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در صبا فولاد روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت صبا فولاد تماس بگیرید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۴۰۰۰
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۶۳۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۹۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۷۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۱۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۹۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۹۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۱۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۸۵۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۰۵۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۸۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۰۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
۳۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
۲۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۹۱۰۰۰
۳۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۸۸۰۰۰
۴۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرم۱۹۱۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۳رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۴رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۶رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۸۰۰۰
۸رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۶۱۰۰۰
۸شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۰رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۸۰۰۰
۱۰شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۲رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۶۰۰۰۰
۱۲شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۵شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
۱۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۸۰۰۰

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۷۸۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۷۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۶۴۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۵۹۰۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۹۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۹۰۰۰
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۵۰۰۰
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۵۰۰۰

ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۴۰۰۰
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۴ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۶۳۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۹۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۷۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۹۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۹۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۱۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۹۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۱۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۸۵۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۰۵۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۴۸۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۵۰۰۰۰

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۴۴۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم-
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۱۰۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۱۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۱۳۱۰۰۰
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهوازشیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم-

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۴۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۲ ۴۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۳ ۴۵ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۴ ۴۵ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۵ ۵۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۶ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان ۲۱۹۰۰
۷ ۶۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۸ ۶۰ رول ۱.۲ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۰ ۷۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۱ ۷۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۲ ۸۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۳ ۸۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۴ ۹۰ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۵ ۹۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۶ ۱ رول ۱ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۷ ۱ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار اصفهان -
۱۸ ۵۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -
۱۹ ۶۰ رول ۱.۲۵ فولاد مبارکه انبار تهران -

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۳۱۰۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۳۱۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۳۰۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۳۰۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۲۶۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۲۶۰۰۰

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۲ ۰.۲۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳ ۰.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۴ ۰.۲۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۵ ۰.۳ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۶ ۰.۳۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۹ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۰ ۰.۴۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۱ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۱۵۰۰
۱۲ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۱۵۰۰
۱۳ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۱۴ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۱۵ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۱۱۰۰
۱۶ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۱۱۰۰
۱۷ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۸ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۹ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۰ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۱ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۲ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۳ ۱ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۴ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۲۰۰
۲۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۲۰۰
۲۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۷۰۰
۲۹ ۲ رول ۱ هفت الماس کارخانه ۲۰۳۰۰
۳۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه ۲۰۳۰۰
۳۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس کارخانه -
۳۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس کارخانه -
۳۳ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۵ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۱۶۰۰
۳۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۱۶۰۰
۳۷ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۳۸ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۳۹ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۱۲۰۰
۴۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۱۲۰۰
۴۱ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۹۰۰
۴۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۹۰۰
۴۳ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۵ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۵۰۰
۴۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۵۰۰
۴۷ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۸ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۴۹ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۳۰۰
۵۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۳۰۰
۵۱ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۵۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۸۰۰
۵۳ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار تهران ۲۰۴۰۰
۵۴ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران ۲۰۴۰۰
۵۵ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار تهران -
۵۶ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار تهران -
۵۷ ۰.۴ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۵۹ ۰.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۶۵۰
۶۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۶۵۰
۶۱ ۰.۵۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۶۳ ۰.۶ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۲۵۰
۶۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۱۲۵۰
۶۵ ۰.۷ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۹۵۰
۶۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۹۵۰
۶۷ ۰.۸ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۶۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۶۹ ۰.۹ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۵۵۰
۷۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۵۵۰
۷۱ ۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۲ ۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۳ ۱.۱ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۴ ۱.۱ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -
۷۵ ۱.۲۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۳۵۰
۷۶ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۳۵۰
۷۷ ۱.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۸ ۱.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۸۵۰
۷۹ ۲ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۴۵۰
۸۰ ۲ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان ۲۰۴۵۰
۸۱ ۲.۵ رول ۱ هفت الماس انبار اصفهان -
۸۲ ۲.۵ رول ۱.۲۵ هفت الماس انبار اصفهان -

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۳ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۱۶۰۰
۴ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۱۶۰۰
۵ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۶ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۷ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۱۲۰۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۱۲۰۰
۹ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۹۰۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۹۰۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۵۰۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۵۰۰
۱۵ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۱۷ ۱.۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۸ ۱.۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه -
۱۹ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۳۰۰
۲۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۳۰۰
۲۱ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۲۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۸۰۰
۲۳ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۴ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال کارخانه ۲۰۴۰۰
۲۵ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۷۵۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۷۵۰
۲۹ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۰ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران -
۳۱ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۳۵۰
۳۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۳۵۰
۳۳ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۰۵۰
۳۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۱۰۵۰
۳۵ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۳۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۳۷ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۶۵۰
۳۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۶۵۰
۳۹ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۴۰ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۴۱ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۴۵۰
۴۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۴۵۰
۴۳ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۴۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۹۵۰
۴۵ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۵۵۰
۴۶ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار تهران ۲۰۵۵۰
۴۷ ۰.۴ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۸ ۰.۴ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۵۱ ۰.۵۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۲ ۰.۵۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان -
۵۳ ۰.۶ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۵۴ ۰.۶ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۵۵ ۰.۷ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۵۶ ۰.۷ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۵۷ ۰.۸ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۵۸ ۰.۸ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۵۹ ۰.۹ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۶۰ ۰.۹ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۶۱ ۱ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۶۲ ۱ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۶۳ ۱.۲۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۶۴ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۶۵ ۱.۵ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۶۶ ۱.۵ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۶۷ ۲ رول ۱ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۴۶۰
۶۸ ۲ رول ۱.۲۵ تاراز چهارمحال انبار اصفهان ۲۰۴۶۰

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
۱ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۲ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۳ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان -
۴ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان -
۵ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۶ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۶۶۰
۷ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۸ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۱۲۶۰
۹ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۱۰ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۹۶۰
۱۱ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۲ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۳ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۱۴ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۵۶۰
۱۵ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۶ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۱۷ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۱۸ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۳۶۰
۱۹ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۲۰ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۸۶۰
۲۱ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۴۶۰
۲۲ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار اصفهان ۲۰۴۶۰
۲۳ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۴ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۵ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه -
۲۶ ۰.۴۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه -
۲۷ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۱۶۰۰
۲۸ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۱۶۰۰
۲۹ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۱۲۰۰
۳۰ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۱۲۰۰
۳۱ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۹۰۰
۳۲ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۹۰۰
۳۳ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۴ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۵ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۵۰۰
۳۶ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۵۰۰
۳۷ ۱ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۸ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۳۹ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۳۰۰
۴۰ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۳۰۰
۴۱ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۴۲ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۸۰۰
۴۳ ۲ رول ۱ شهرکرد کارخانه ۲۰۴۰۰
۴۴ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد کارخانه ۲۰۴۰۰
۴۵ ۰.۴ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۶ ۰.۴ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۷ ۰.۴۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران -
۴۸ ۰.۴۵ رول ۰.۴۵ شهرکرد انبار تهران -
۴۹ ۰.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۷۵۰
۵۰ ۰.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۷۵۰
۵۱ ۰.۶ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۳۵۰
۵۲ ۰.۶ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۳۵۰
۵۳ ۰.۷ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۱۰۵۰
۵۴ ۰.۷ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۱۰۵۰
۵۵ ۰.۸ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۵۶ ۰.۸ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۵۷ ۰.۹ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۶۵۰
۵۸ ۰.۹ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۶۵۰
۵۹ ۱ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۰ ۱ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۱ ۱.۲۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۴۵۰
۶۲ ۱.۲۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۴۵۰
۶۳ ۱.۵ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۴ ۱.۵ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۹۵۰
۶۵ ۲ رول ۱ شهرکرد انبار تهران ۲۰۵۵۰
۶۶ ۲ رول ۱.۲۵ شهرکرد انبار تهران ۲۰۵۵۰

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۰۵۰۰۰
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۹۵۰۰۰

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۳۰۰۰

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۳۵۰۰۰
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۳۳۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۳۳۰۰۰
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۲۰۰۰۰