قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در صبا فولاد روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت صبا فولاد تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰

قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۴۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۳رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۸رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۸شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰شیت ۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۵۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۶۵۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۵۵۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۵۵۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۵۵۰۰
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۹۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۵۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۶۵۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۵۵۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۵۵۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۵۵۰۰
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۵ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۵ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۵۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
ورق گالوانیزه ۵۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱.۲کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۷۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۷۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۸۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۸۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۹۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۹۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۲۲۵۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۲۵۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۳۵۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۲۵۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۹۹۵۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۵۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۳۵۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۵۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۹۷۵۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۵۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۵۵۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۵۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم۲۹۶۵۰۰
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۵۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۵۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۵۰۰
۲۱رولکیلوگرم۲۹۳۵۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۴۵۰۰

قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۳۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۸۴۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۲۲۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۲۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۳۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۱.۲۱رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۲۹۴۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۶۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۴۱۴۰۰
۰.۴۵۱رولکیلوگرم۳۳۵۹۰۰
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۳۴۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۲۵۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۵۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۶۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۵۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۹۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۴۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۵۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۶۰۰۰
۱رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۶۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۸۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۰۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۱۰۰۰۰

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۶۰۰۰
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۶۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-

 

مرجع قیمت ورق در این صفحه شرکت آهن ملل می باشد.