قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت صبا فولاد مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش صبا فولاد نیاز دارد.

آخرین بروزرسانی : ۲ تیر ۱۴۰۰

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد وزنقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶اصفهانکیلوگرم۱۴۰۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۳۹۵۰۰
۳sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۳۹۵۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲یزدکیلوگرم۱۳۹۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۳۹۵۰۰
۳sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۴۰۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۱۴۰۵۰۰
۵sp۱۲۵* ۱۲۵۶ساوهکیلوگرم۱۴۱۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲تبریزکیلوگرم۱۴۱۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶مشهدکیلوگرم۱۳۹۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۱۳۹۵۰۰