قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت صبا فولاد مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش صبا فولاد نیاز دارد.

آخرین بروزرسانی : ۷ مهر ۱۳۹۹

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲اصفهانکیلوگرم۱۱۷۵۰۰
۵sp۱۲۰ * ۱۲۰۱۲اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۱۶۵۰۰
۵sp۱۰۰ * ۱۰۰۶یزدکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶یزدکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۱۱۸۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶ساوهکیلوگرم۱۱۸۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۱۱۷۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶قمکیلوگرم۱۱۸۰۰۰