قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت صبا فولاد مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش صبا فولاد نیاز دارد.

آخرین بروزرسانی : ۶ آذر ۱۳۹۹

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲اصفهانکیلوگرم۹۱۵۰۰
۵sp۱۲۰ * ۱۲۰۱۲اصفهانکیلوگرم۹۱۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۹۱۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۹۰۵۰۰
۵sp۱۰۰ * ۱۰۰۶یزدکیلوگرم۹۱۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶یزدکیلوگرم۹۱۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۹۲۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶ساوهکیلوگرم۹۲۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۹۱۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶قمکیلوگرم۹۱۵۰۰