قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت صبا فولاد مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش صبا فولاد نیاز دارد.

آخرین بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲اصفهانکیلوگرم۸۴۲۰۰
۵sp۱۲۰ * ۱۲۰۱۲اصفهانکیلوگرم۸۴۶۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۸۴۶۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۸۴۲۰۰
۵sp۱۰۰ * ۱۰۰۶یزدکیلوگرم۸۴۶۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶یزدکیلوگرم۸۴۶۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۸۴۲۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶ساوهکیلوگرم۸۴۲۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۸۴۶۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶قمکیلوگرم۸۴۶۰۰