قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت صبا فولاد مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش صبا فولاد نیاز دارد.

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد وزنقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۳sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۳۰۵۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲یزدکیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۳sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۲۹۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۱۲۹۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶ساوهکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲تبریزکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶مشهدکیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۱۳۰۰۰۰