قیمت ورق روغنی


قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۰۶۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۱۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۱۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۱۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۶۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰