قیمت ورق روغنی


قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۳۹۹

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۳۰۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۱۰۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۱۸۱۰۰۰