قیمت ورق اسیدشویی


قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرماستعلام تلفنی