قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید.

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه۲۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه۲۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه۳۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه۴۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه۴۴۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه۵۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم-
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم-
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۳۸۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم-
تیرآهن ۳۲ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخه۳۲۰۰۰۰۰۰
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۲۲۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۲۶۵۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم-
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۲۵۵۱۳

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۳شاخه۱۳۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۶۰شاخه۱۲۲۰۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۷۰شاخه۱۳۳۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۴۰شاخه-
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۷کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۱۲۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۱۲۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرم۱۱۲۰۰۰

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرم-