قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه -
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۱۹۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۲۴۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۲۸۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۳۵۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه ۴۱۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه ۴۸۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۶۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه ۷۰۰۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
تیرآهن ۳۲ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخه-
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-کیلوگرم۱۷۱۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۲۲۸۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۲۷۲۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۳۴۰۰۰

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۳۰۵۲۷
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم-

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۳شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۶۰شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۷۰شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه۱۳۱۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.