قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید.

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه۲۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه۱۷۹۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه۲۱۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه۲۴۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه۳۳۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه۳۹۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه۴۹۹۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه۹۸۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه۹۸۰۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۱۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۰۷۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۰۱۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۲۱۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۱۶۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم-
تیرآهن ۳۲ ذوب آهن۱۲۵۰۷۱۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخهتماس بگیرید
۱۸۱۲۲۱۵شاخهتماس بگیرید
۲۰۱۲۲۶۵شاخه۳۰۵۰۰۰۰۰
۲۲۱۲۳۲۵شاخهتماس بگیرید
۲۴۱۲۳۶۰شاخهتماس بگیرید
۲۷۱۲۴۳۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخه۱۴۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۱۸۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۲۲۵۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم۱۱۰۰۰۰
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۱۰۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم-
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۸ مهر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۸ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۰۹۴۳۶

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۸ آبان ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۳شاخه۱۳۱۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۶۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۷۰شاخه-
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه۱۲۷۵۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرم۱۱۴۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرم-
۱۸۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرم-

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۸ آذر ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۱۰۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۱۰۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرم-