قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۰۴۴شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۴۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۱۸۸۳۰شاخه ۲۹۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۸۲۴شاخه ۳۵۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۸۱۸شاخه ۴۷۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۳۱۶شاخه ۵۱۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۸۱۴شاخه ۶۰۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴۰۱۲شاخه ۶۹۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۵۱۰شاخه -

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۰۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۸۸۳۰کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۸۲۴کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۸۱۸کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۳۱۶کیلوگرم۱۶۳۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۸۱۴کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۴۰۱۲کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۵۱۰کیلوگرم۱۸۳۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲۱۸۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲۲۱۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲۲۶۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲۳۲۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲۳۶۰شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲۴۳۵شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۵۱شاخه۲۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۵۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۷۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۷۱۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۳۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۳۳۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۳۰شاخه۲۰۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۲۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲۱۷۰شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۷ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۶۴۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ظفر بناب ۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۶۴۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم۱۶۵۵۰۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فایکو طول ۶۶۱۳۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فایکو طول ۶۶۱۷۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو طول ۶۶۲۵۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۵کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرمعدم تولید
۱۸۱۲۲۰۵کیلوگرمعدم تولید
۲۰۱۲۲۵۵کیلوگرمعدم تولید
۲۲۱۲۳۰۰کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲۱۳۵کیلوگرم۱۵۹۰۰۰
تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۵۹۰۰۰
تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲۲۱۵کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۶۸۰۰۰

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.