قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه ۱۹۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۵۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۳۱۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۴۰۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۵۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه ۶۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه ۷۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۸۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه ۹۶۰۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۶۴۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم-
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۵۱۰کیلوگرم۱۹۰۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲۱۸۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲۲۱۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲۲۶۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲۳۲۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲۳۶۰شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲۴۳۵شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه۲۰۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۸۱۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۷۹۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۴۱۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۳۳۹۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۲۲۳۵۰۰۰۰
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم۲۰۸۰۰۰۰۰
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم۲۹۷۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم۱۸۳۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۵شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۱۴ فایکو طول ۶۶۱۳۲شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۱۶ فایکو طول ۶۶۱۷۰شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۲۰ فایکو طول ۶۶۲۵۰شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخهاستعلام تلفنی
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخهاستعلام تلفنی

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمعدم تولید
۱۸۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۰۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۲۱۲-کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرم۱۶۷۰۰۰

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرماستعلام تلفنی
۱۶۱۲۱۶۰کیلوگرم۱۷۰۵۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرماستعلام تلفنی

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.