قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه ۱۹۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۳۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۲۸۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۳۴۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۴۴۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه ۵۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه ۶۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۷۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۶۱۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۵۱۰کیلوگرم۱۷۰۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲۱۸۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲۲۱۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲۲۶۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲۳۲۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲۳۶۰شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲۴۳۵شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه۱۹۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۱۹۱۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۶۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۶۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۱۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۳۰شاخه۲۰۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۲۰شاخه۱۹۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲۱۷۰شاخه-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
تیرآهن ۱۶ ظفر بناب ۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم۱۵۸۵۰۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فایکو طول ۶۶۱۳۲شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فایکو طول ۶۶۱۷۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو طول ۶۶۲۵۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمعدم تولید
۱۸۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۰۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۲۱۲-کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲۲۱۳کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۶۱۶۰کیلوگرم۱۶۲۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۰کیلوگرم۱۶۲۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.