قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴شاخه -
۱۵۵تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶شاخه ۲۶۸۰۰۰۰۰
۱۸۸تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۳۰شاخه ۳۱۰۰۰۰۰۰
۲۲۸تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۴شاخه ۳۷۰۰۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۸شاخه ۴۵۵۰۰۰۰۰
۳۱۳تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶شاخه ۵۲۵۰۰۰۰۰
۳۶۸تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۴شاخه ۶۲۳۰۰۰۰۰
۴۴۰تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲شاخه ۷۲۰۰۰۰۰۰
۵۰۵تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۰شاخه -

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن۱۲۴۴کیلوگرم-
۱۵۵تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن۱۲۳۶کیلوگرم۱۷۲۵۰۰
۱۴۰تیرآهن سبک ۱۴ ذوب آهن۱۲۴۰کیلوگرم۱۷۶۰۰۰
۱۸۸تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم۱۶۲۵۰۰
۱۷۰تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم-
۲۲۸تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۴کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
۲۱۰تیرآهن سبک ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۷کیلوگرم۱۶۶۰۰۰
۲۶۸تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن۱۲۱۸کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
۲۶۰تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۱کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
۳۱۳تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن۱۲۱۶کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
۳۶۸تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن۱۲۱۴کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
۴۴۰تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن۱۲۱۲کیلوگرم۱۶۲۰۰۰
۵۰۵تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن۱۲۱۰کیلوگرم۱۶۶۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۸۵تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۱۵تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۶۵تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۲۵تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۶۰تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۴۳۵تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)درجهواحدقیمت (ریال)
۱۱۵تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۲۳۰۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۶۵تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۳۰۰۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۹۵تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱شاخه۳۵۰۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخهتماس بگیرید
۱۳۲تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۳۶۰۰۰۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۹۶۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۶۱۴۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۶۵۱۶۱۲کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۲تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲کیلوگرم۱۸۱۰۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۸ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم۱۸۱۰۰۰
۲۳۵تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم-

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنواحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ فایکو سبککیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۱۵۵تیرآهن ۱۴ فایکو سنگینکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ فایکو کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۲۰۵تیرآهن ۱۸ فایکوکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ فایکوکیلوگرم۱۷۷۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۰۵تیرآهن ۱۸ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۳۰۰تیرآهن ۲۲ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۱۶۷تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۲۱۵تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرم-

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۰۱۴۶کیلوگرم۱۸۵۰۰۰
۱۷۰۱۶۱۲کیلوگرم۱۸۵۰۰۰

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.