قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۱۸۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۲۶۸۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۳۲۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۴۳۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه -
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه ۶۱۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۷۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه ۸۰۵۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۴۰۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۴۲۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم-
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم-
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم-
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم-
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۵۱۰کیلوگرم۱۵۸۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۶۱۲۱۸۵شاخه-
۱۸۱۲۲۱۵شاخه-
۲۰۱۲۲۶۵شاخه-
۲۲۱۲۳۲۵شاخه-
۲۴۱۲۳۶۰شاخه-
۲۷۱۲۴۳۵شاخه-

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه۱۷۶۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۱۷۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه۸۷۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۴۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۴۰۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم۱۲۰۳۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۹۸۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۸۴۵۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۰کیلوگرم-
۱۴۱۲۱۵۰کیلوگرم-
۱۶۱۲۱۷۰کیلوگرم-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۴۴۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم-

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۵شاخه۱۴۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۶۱۳۲شاخه۱۳۶۵۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو۶۱۷۰شاخه۱۳۶۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو۶۲۵۰شاخه۱۳۵۰۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرم-
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرم-
۱۸۱۲-کیلوگرم-
۲۰۱۲-کیلوگرم-
۲۲۱۲-کیلوگرم-

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۴۱۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۴۱۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۳کیلوگرم۱۴۱۰۰۰

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۲۱۶۰کیلوگرم۱۴۷۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.