قیمت تیرآهن

قیمت امروز تیرآهن در سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت صبا فولاد و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید. 

به دلیل نوسانات بازار بهتر است برای استعلام قیمت از کارشناسان صبا فولاد، قیمت و مشخصات تیرآهن، سایز و وزن محصول، شرایط پرداخت، مدت زمان بارگیری و تحویل و اطلاعات کاملی از جزئیات سفارش را در قالب یک فاکتور دریافت نمایید. 

هزینه حمل و نقل بار ارسالی از کارخانه و یا بنگاه صبا فولاد برای تمامی محصولات و فاکتورها به عهده مشتری می باشد. 

 

کارخانه تولید کننده
ذوب آهن در انبار اصفهانذوب آهن در کارخانهشاهین بناب
ظفر بنابفایکوفولاد یزد احرامیان
ناب تبریزپروفیل ماهانکوثر اهواز
جهان فولاد غربآریان فولاد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴شاخه تماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶شاخه ۲۹۸۰۰۰۰۰
۱۸۸تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۰شاخه ۳۵۸۰۰۰۰۰
۲۲۸تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۴شاخه ۴۰۸۰۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۸شاخه ۴۷۵۰۰۰۰۰
۳۱۳تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶شاخه ۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۸تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۴شاخه ۶۷۵۰۰۰۰۰
۴۴۰تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲شاخه ۷۴۵۰۰۰۰۰
۵۰۵تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۰شاخه ۱۲۰۰۰۰۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن۱۲۴۴کیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن۱۲۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۰تیرآهن سبک ۱۴ ذوب آهن۱۲۴۰کیلوگرم۱۸۸۰۰۰
۱۸۸تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم۱۸۵۰۰۰
۱۷۰تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم۱۸۷۰۰۰
۲۲۸تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۴کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
۲۱۰تیرآهن سبک ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۷کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن۱۲۱۸کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
۲۶۰تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۱کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
۳۱۳تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن۱۲۱۶کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
۳۶۸تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن۱۲۱۴کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
۴۴۰تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن۱۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۵۰۵تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن۱۲۱۰کیلوگرم۲۲۰۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۸۵تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۱۵تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۶۵تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۲۵تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۶۰تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۴۳۵تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)درجهواحدقیمت (ریال)
۱۱۵تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۲۲۸۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۶۵تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۳۱۰۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۹۵تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱شاخه-
-تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخهتماس بگیرید
۱۳۲تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۳۸۰۰۰۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۹۸۰۰۰۰۰ 

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۶۱۴۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۶۵۱۶۱۲کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۲تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۸ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۲۳۵تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم-

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فولاد فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنواحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ فایکو سبککیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۱۵۵تیرآهن ۱۴ فایکو سنگینکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ فایکو کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۲۰۵تیرآهن ۱۸ فایکوکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ فایکوکیلوگرم۱۷۷۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۰۵تیرآهن ۱۸ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۳۰۰تیرآهن ۲۲ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۱ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرم۱۷۴۰۰۰
۱۶۷تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرم۱۷۴۰۰۰
۲۱۵تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۴۰۱۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۰۱۶۶کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل می‌باشد.