قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۳۰شاخه۷۴۷۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ فایکو۱۲۱۶۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۰ فایکو۱۲۲۵۰شاخه-
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخه-
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخه-