قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

 

آخرین بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴شاخه تماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶شاخه ۲۹۱۰۰۰۰۰
۱۸۸تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۰شاخه ۳۵۰۰۰۰۰۰
۲۲۸تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۴شاخه ۴۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۸شاخه ۴۶۵۰۰۰۰۰
۳۱۳تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶شاخه ۵۳۰۰۰۰۰۰
۳۶۸تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۴شاخه ۶۳۰۰۰۰۰۰
۴۴۰تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲شاخه ۷۴۰۰۰۰۰۰
۵۰۵تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۰شاخه ۱۱۰۰۰۰۰۰۰