قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

 

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۰۴۴شاخه ۲۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۳۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۱۸۸۳۰شاخه ۲۷۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۸۲۴شاخه ۳۳۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۸۱۸شاخه ۴۳۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۳۱۶شاخه ۵۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۸۱۴شاخه ۶۰۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴۰۱۲شاخه ۶۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۵۱۰شاخه ۸۳۵۰۰۰۰۰