قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۷۰شاخه۱۱۵۵۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۲۰۵شاخه۱۳۵۵۰۰۰۰