قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

 قیمت تیرآهن پروفیل ماهان در سایت صبا فولاد موجود می‎باشد. سایت صبا فولاد با ایجاد بستری برای خرید و فروش آنلاین، خرید و فروش آهن آلات را برای شما آسان کرده است.

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه۱۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۱۶۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه۸۹۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۳۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۳۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم۱۱۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶کیلوگرم-