قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

 قیمت تیرآهن پروفیل ماهان در سایت صبا فولاد موجود می‎باشد. سایت صبا فولاد با ایجاد بستری برای خرید و فروش آنلاین، خرید و فروش آهن آلات را برای شما آسان کرده است.

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه۲۰۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۰۱۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۷۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۲۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۳۲۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-