قیمت میلگرد ذوب آهن در کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه در جداول قابل مشاهده می باشد. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان صبا فولاد می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-