قیمت میلگرد ذوب آهن در کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه در جداول قابل مشاهده می باشد. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان صبا فولاد می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۵۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۵۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-