قیمت میلگرد ذوب آهن در کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه در جداول قابل مشاهده می باشد. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان صبا فولاد می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۱
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۵۰۰۱۵
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰۲۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۲۵
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۳۷
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۴۷
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۶۶
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۵۵۰۰۷۵