قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هرروز در جداول زیر به روز رسانی می‌شود. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان صبا فولاد می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن بارگیری در انبار و میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۱
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۱۵
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰۲۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۷۰۰۰۲۵
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۷۰۰۰۳۷
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۷۰۰۰۴۷
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۶۰۰۰۶۶
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۷۰۰۰۷۵