قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هرروز در جداول زیر به روز رسانی می‌شود. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان صبا فولاد می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن بارگیری در انبار و میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۸۱۰۰
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۸۱۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۷۶۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۱۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۱۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۳۱۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۳۶۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۳۱۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۳۶۰۰