قیمت میلگرد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس به صورت لحظه ای در جدول زیر به روزرسانی می‌شود. میلگرد زاگرس به صورت تحویل درب کارخانه می‌‌باشد. سایز میلگردهای تولیدی زاگرس از ۱۰ تا ۴۰ و درجه A3 می‌باشد. برای خرید میلگرد زاگرس، استعلام خرید از کارشناس فروش به صورت الزامی می‎باشد.

صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-