قیمت میلگرد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب با بالاترین کیفیت در سایت صبا فولاد قابل مشاهده می باشد. برای خرید میلگرد ظفر بناب با کارشناسان فولاد ظفر بناب تماس گرفته و با آن‌ها برای آهن آلات پروژه مورد نیاز خود مشاوره نمایید. میلگرد ظفر بناب در سایزهای مختلف و در گریدهای A2 و A3 و A4 روانه بازار می‌شود.

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰