قیمت میلگرد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب با بالاترین کیفیت در سایت صبا فولاد قابل مشاهده می باشد. برای خرید میلگرد ظفر بناب با کارشناسان فولاد ظفر بناب تماس گرفته و با آن‌ها برای آهن آلات پروژه مورد نیاز خود مشاوره نمایید. میلگرد ظفر بناب در سایزهای مختلف و در گریدهای A2 و A3 و A4 روانه بازار می‌شود.

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰۴.۳
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰۴.۳
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۶.۸
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۶.۸
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۹.۷
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۹.۷
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۱۳.۸
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۱۳.۸
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۱۷.۸
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۱۷.۸
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۲.۹
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۲.۹
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۷.۸
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۷.۸
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۸.۳
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۲۸.۳
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۴۴
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۴۴
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۵۵
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۵۵
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۷۲
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۷۲