قیمت میلگرد تیکمه داش

میلگرد تیکمه داش به صورت تحویل درب کارخانه می‎باشد. قیمت میلگرد تیکمه داش به صورت لحظه ای در سایت صبا فولاد بروزرسانی می‌شود. برای خرید میلگرد تیکمه داش با دفتر فروش کارخانه تیکمه داش تماس گرفته و استعلام قیمت فرمایید. محصولات کارخانه فولاد تیکمه داش انواع میلگرد ساده و آجدار می‌باشد. میلگردها از سایز ۸ تا ۳۲ و درجه A1 تا A4 به بازار ارائه می‌شود.

کارخانه فولاد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-