قیمت میلگرد تیکمه داش

میلگرد تیکمه داش به صورت تحویل درب کارخانه می‎باشد. قیمت میلگرد تیکمه داش به صورت لحظه ای در سایت صبا فولاد بروزرسانی می‌شود. برای خرید میلگرد تیکمه داش با دفتر فروش کارخانه تیکمه داش تماس گرفته و استعلام قیمت فرمایید. محصولات کارخانه فولاد تیکمه داش انواع میلگرد ساده و آجدار می‌باشد. میلگردها از سایز ۸ تا ۳۲ و درجه A1 تا A4 به بازار ارائه می‌شود.

کارخانه فولاد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۵۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-