قیمت میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان حدید جنوب انواع میلگرد درجه A2 و A3 تولید می‎نماید. میلگرد این کارخانه دارای استانداردهای مختلف می‎باشد. هر روز به صورت لحظه‌ای و آنی قیمت میلگرد سیرجان به روز رسانی می‌شود. به دلیل نوسانات موجود در بازار قبل از خرید، از دفتر میلگرد سیرجان حدید جنوب استعلام قیمت فرمایید.

سیرجان حدید کرمان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۰۰۰