قیمت میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان حدید جنوب انواع میلگرد درجه A2 و A3 تولید می‎نماید. میلگرد این کارخانه دارای استانداردهای مختلف می‎باشد. هر روز به صورت لحظه‌ای و آنی قیمت میلگرد سیرجان به روز رسانی می‌شود. به دلیل نوسانات موجود در بازار قبل از خرید، از دفتر میلگرد سیرجان حدید جنوب استعلام قیمت فرمایید.

سیرجان حدید کرمان

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰