قیمت میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان حدید جنوب انواع میلگرد درجه A2 و A3 تولید می‎نماید. میلگرد این کارخانه دارای استانداردهای مختلف می‎باشد. هر روز به صورت لحظه‌ای و آنی قیمت میلگرد سیرجان به روز رسانی می‌شود. به دلیل نوسانات موجود در بازار قبل از خرید، از دفتر میلگرد سیرجان حدید جنوب استعلام قیمت فرمایید.

سیرجان حدید کرمان

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۸۵۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۵۰۰