قیمت میلگرد شاهرود

محصولات کارخانه فولاد شاهرود، میلگرد شاهرود می‎باشد. قیمت میلگرد شاهرود در وب سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روزرسانی می‌شود. برای خرید از این کارخانه باید با شماره های ثبت شده میلگرد شاهرود تماس حاصل بفرمایید. میلگرد شاهرود جدول زیر به صورت لحظه ای می‌باشد.

میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۸ آذر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۵۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-