قیمت میلگرد شاهرود

محصولات کارخانه فولاد شاهرود، میلگرد شاهرود می‎باشد. قیمت میلگرد شاهرود در وب سایت صبا فولاد به صورت لحظه ای به روزرسانی می‌شود. برای خرید از این کارخانه باید با شماره های ثبت شده میلگرد شاهرود تماس حاصل بفرمایید. میلگرد شاهرود جدول زیر به صورت لحظه ای می‌باشد.

میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۱۶ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۱۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۲۰ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۲۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۲۵ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۵۰۰
میلگرد ۲۸ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-