قیمت میلگرد شاهین بناب

کارخانه فولاد شاهین بناب در منطقه آذربایجان شرقی قرار دارد. در جدول زیر می‌توانید قیمت میلگرد شاهین بناب را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید. کارخانه فولاد صنعت بناب تولیدکننده انواع میلگرد سایز ۸ الی ۳۲ و درجه ی A2 و A3 با کیفیت بالا می‎باشد. برای خرید میلگرد شاهین بناب می‌توانید با کارشناسان دفتر شاهین بناب تماس گرفته و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید.

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰