قیمت میلگرد شاهین بناب

کارخانه فولاد شاهین بناب در منطقه آذربایجان شرقی قرار دارد. در جدول زیر می‌توانید قیمت میلگرد شاهین بناب را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید. کارخانه فولاد صنعت بناب تولیدکننده انواع میلگرد سایز ۸ الی ۳۲ و درجه ی A2 و A3 با کیفیت بالا می‎باشد. برای خرید میلگرد شاهین بناب می‌توانید با کارشناسان دفتر شاهین بناب تماس گرفته و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید.

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۵۰۰۰۴.۵۵
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۷.۱۹
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۰.۳۷
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۴.۱۲
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۸.۵۳
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۳.۴۶
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۸.۹۸
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۳۴.۹۶
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۴۵.۱۶
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۵۶.۶۶
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۷۴.۲
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۵۰۰۰۴.۵۵
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۷.۱۹
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۰.۳۷
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۴.۱۲
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۸.۵۳
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۳.۴۶
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۸.۹۸
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۳۴.۹۶
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۴۵.۱۶
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۵۶.۶۶
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۷۴.۲