قیمت میلگرد شاهین بناب

کارخانه فولاد شاهین بناب در منطقه آذربایجان شرقی قرار دارد. در جدول زیر می‌توانید قیمت میلگرد شاهین بناب را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید. کارخانه فولاد صنعت بناب تولیدکننده انواع میلگرد سایز ۸ الی ۳۲ و درجه ی A2 و A3 با کیفیت بالا می‎باشد. برای خرید میلگرد شاهین بناب می‌توانید با کارشناسان دفتر شاهین بناب تماس گرفته و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید.

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰