قیمت میلگرد روهینا دزفول

فولاد روهینا دزفول تولید انواع میلگرد از A1 تا A4 در سایزهای ۸ الی ۴۰ را در لیست تولیدات خود دارد. میلگرد روهینا دزفول در جدول زیر به صورت لحظه ای و آنی بروزرسانی می‌شود. برای ثبت و خرید میلگرد روهینا، دریافت تاییدیه از دفتر فروش صبا فولاد الزامی می‌باشد.

میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۹۰۰۰
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۰۰۰