قیمت میلگرد روهینا دزفول

فولاد روهینا دزفول تولید انواع میلگرد از A1 تا A4 در سایزهای ۸ الی ۴۰ را در لیست تولیدات خود دارد. میلگرد روهینا دزفول در جدول زیر به صورت لحظه ای و آنی بروزرسانی می‌شود. برای ثبت و خرید میلگرد روهینا، دریافت تاییدیه از دفتر فروش صبا فولاد الزامی می‌باشد.

میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۶۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۶۱۰۰۰
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۵۸۵۰۰