قیمت میلگرد روهینا دزفول

فولاد روهینا دزفول تولید انواع میلگرد از A1 تا A4 در سایزهای ۸ الی ۴۰ را در لیست تولیدات خود دارد. میلگرد روهینا دزفول در جدول زیر به صورت لحظه ای و آنی بروزرسانی می‌شود. برای ثبت و خرید میلگرد روهینا، دریافت تاییدیه از دفتر فروش صبا فولاد الزامی می‌باشد.

میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-۴.۶
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰۷.۳
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۰.۳
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۱۴.۲
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۱۸.۵
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۲۳.۲
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۲۹
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۳۵
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۴۵
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۵۷
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۷۴