قیمت میلگرد راد همدان

محصولات راد همدان به صورت آجدار و درب کارخانه ارائه می‌شود. میلگرد راد همدان طبق استانداردهای ملی و اروپایی تولید می‌شود. تجهیزات راد بسیار پیشرفته میباشد. برای سفارش و استعلام قیمت میلگرد راد همدان با دفتر فروش میلگرد راد همدان تماس حاصل بفرمایید.

فولاد راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۴۳۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۱۸۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۳۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۳۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۳۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۳۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۳۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۳۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۸۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۸۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۳۵۰