قیمت میلگرد راد همدان

محصولات راد همدان به صورت آجدار و درب کارخانه ارائه می‌شود. میلگرد راد همدان طبق استانداردهای ملی و اروپایی تولید می‌شود. تجهیزات راد بسیار پیشرفته میباشد. برای سفارش و استعلام قیمت میلگرد راد همدان با دفتر فروش میلگرد راد همدان تماس حاصل بفرمایید.

فولاد راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۸۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۳۸۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۳۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۳۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۸۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۵۰