قیمت میلگرد راد همدان

محصولات راد همدان به صورت آجدار و درب کارخانه ارائه می‌شود. میلگرد راد همدان طبق استانداردهای ملی و اروپایی تولید می‌شود. تجهیزات راد بسیار پیشرفته میباشد. برای سفارش و استعلام قیمت میلگرد راد همدان با دفتر فروش میلگرد راد همدان تماس حاصل بفرمایید.

فولاد راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۹۶۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۸۴۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۶۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۱۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۱۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۱۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۱۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۱۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۴۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۶۴۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۷۳۵۰