قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم رازی به صورت آجدار گرید A3 سایز ۱۲ الی ۳۲ تولید می‎شود. کارخانه قائم در شهرضا واقع شده است. استاندارد تولید میلگرد قائم از کشور روسیه می‎باشد. برای خرید میلگرد قائم با دفتر فروش میلگرد قائم تماس فرمایید.

شرکت قائم فولاد رازی

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

سایز حالت آنالیزوزن هر شاخه واحد قیمت
میلگرد ۱۲ قائم رازی شاخه آجدارA3۹.۵ کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۱۴ قائم رازی  شاخه آجدارA3۱۳.۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ قائم رازی  شاخه آجدارA3۱۷.۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3۲۱.۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ قائم رازی  شاخه آجدارA3۲۷.۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ قائم رازی  شاخه آجدارA3۳۴ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ قائم رازی  شاخه آجدارA3۴۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3۵۷ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۳۲ قائم رازی شاخه آجدارA3۷۵ کیلوگرم۱۶۷۰۰۰