قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم رازی به صورت آجدار گرید A3 سایز ۱۲ الی ۳۲ تولید می‎شود. کارخانه قائم در شهرضا واقع شده است. استاندارد تولید میلگرد قائم از کشور روسیه می‎باشد. برای خرید میلگرد قائم با دفتر فروش میلگرد قائم تماس فرمایید.

شرکت قائم فولاد رازی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز حالت آنالیز واحد قیمت
میلگرد ۱۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم-