قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم رازی به صورت آجدار گرید A3 سایز ۱۲ الی ۳۲ تولید می‎شود. کارخانه قائم در شهرضا واقع شده است. استاندارد تولید میلگرد قائم از کشور روسیه می‎باشد. برای خرید میلگرد قائم با دفتر فروش میلگرد قائم تماس فرمایید.

شرکت قائم فولاد رازی

آخرین بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۰

سایز حالت آنالیز واحد قیمتوزن هر شاخه
میلگرد ۱۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۶۵۰۰۹.۵
میلگرد ۱۴ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۱۳.۵
میلگرد ۱۶ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۱۷.۵
میلگرد ۱۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۲۱.۵
میلگرد ۲۰ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۲۷.۵
میلگرد ۲۲ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۳۴
میلگرد ۲۵ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۴۵
میلگرد ۲۸ قائم رازی  شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۵۷
میلگرد ۳۲ قائم رازی شاخه آجدارA3 کیلوگرم۱۴۴۵۰۰۷۵