قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم رازی به صورت آجدار گرید A3 سایز ۱۲ الی ۳۲ تولید می‎شود. کارخانه قائم در شهرضا واقع شده است. استاندارد تولید میلگرد قائم از کشور روسیه می‎باشد. برای خرید میلگرد قائم با دفتر فروش میلگرد قائم تماس فرمایید.

شرکت قائم فولاد رازی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز حالت آنالیز واحد قیمت
۱۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
۱۴ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۱۶ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۱۸ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۲۰ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۲۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۲۵ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۲۸ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰
۳۲ شاخه آجدار A3 کیلوگرم۱۲۵۰۰۰