قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت تاکستان در قزوین می‌باشد. در این کارخانه انواع میلگرد درجه A2 و A3 سایز ۸ تا ۲۸ می‎باشد. برای استعلام خرید آهن آلات مورد نیاز با کارشناسان تماس بفرمایید. در این صفحه قیمت میلگرد خرمدشت به صورت روزانه به بروزرسانی می‌شود.

فولاد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۷.۴کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۷.۴کیلوگرم۱۷۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۱۰.۵کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۰.۵کیلوگرم۱۷۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۴کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۸کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۳کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۹کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۳۴کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵۷کیلوگرم۱۶۹۰۰۰