قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت تاکستان در قزوین می‌باشد. در این کارخانه انواع میلگرد درجه A2 و A3 سایز ۸ تا ۲۸ می‎باشد. برای استعلام خرید آهن آلات مورد نیاز با کارشناسان تماس بفرمایید. در این صفحه قیمت میلگرد خرمدشت به صورت روزانه به بروزرسانی می‌شود.

فولاد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۷.۴کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۷.۴کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۱۰.۵کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۰.۵کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۴کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۸کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۳کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۹کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۳۴کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵۷کیلوگرم۱۷۲۰۰۰