قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت تاکستان در قزوین می‌باشد. در این کارخانه انواع میلگرد درجه A2 و A3 سایز ۸ تا ۲۸ می‎باشد. برای استعلام خرید آهن آلات مورد نیاز با کارشناسان تماس بفرمایید. در این صفحه قیمت میلگرد خرمدشت به صورت روزانه به بروزرسانی می‌شود.

فولاد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-۵
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۷.۴
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۷.۴
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۱۰.۵
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۱۰.۵
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۱۴
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۱۸
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۲۳
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۲۹
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۳۴
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۴۵
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۵۷