قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت تاکستان در قزوین می‌باشد. در این کارخانه انواع میلگرد درجه A2 و A3 سایز ۸ تا ۲۸ می‎باشد. برای استعلام خرید آهن آلات مورد نیاز با کارشناسان تماس بفرمایید. در این صفحه قیمت میلگرد خرمدشت به صورت روزانه به بروزرسانی می‌شود.

فولاد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۵۰۰۰