قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت تاکستان در قزوین می‌باشد. در این کارخانه انواع میلگرد درجه A2 و A3 سایز ۸ تا ۲۸ می‎باشد. برای استعلام خرید آهن آلات مورد نیاز با کارشناسان تماس بفرمایید. در این صفحه قیمت میلگرد خرمدشت به صورت روزانه به بروزرسانی می‌شود.

فولاد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰