قیمت میلگرد کویر کاشان


برای خرید میلگرد کویر کاشان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان فولاد کویر کاشان هماهنگی نمایید. بهترین قیمت به صورت لحظه ای و آنی در جداول زیر فولاد به روزرسانی می‌شود. محصولات کویر کاشان به صورت ساده، آجدار و کلاف می‏ باشد.

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2۷.۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2۱۱کیلوگرم-
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷.۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۱کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۴.۸کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۹.۲کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۲۴.۶کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۳۰کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۳۶کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3۴۶.۴کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۵۸.۵کیلوگرم-
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۶۲کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷۰کیلوگرم-
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷۶کیلوگرم-
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۱۸کیلوگرم-