قیمت میلگرد کویر کاشان


برای خرید میلگرد کویر کاشان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان فولاد کویر کاشان هماهنگی نمایید. بهترین قیمت به صورت لحظه ای و آنی در جداول زیر فولاد به روزرسانی می‌شود. محصولات کویر کاشان به صورت ساده، آجدار و کلاف می‏ باشد.

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۱۵۰۰۰
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۰۹۰۰۰
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۵۰۰۰
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۶۰۰۰
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۰۸۰۰۰
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۲۰۰۰
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۱۲۰۰۰