قیمت میلگرد هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه به صورت ساده و آجدار با گرید A2 و A3 می‌باشد. برای استعلام قیمت و خرید میلگرد هیربد زرندیه به سایت صبا فولاد مراجعه کنید. قیمت میلگرد هیربد زرندیه به صورت روزانه در این وب سایت بروزرسانی می‌شود.

فولاد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : ۷ مهر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۰۵۰۰
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۰۰۰