قیمت میلگرد هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه به صورت ساده و آجدار با گرید A2 و A3 می‌باشد. برای استعلام قیمت و خرید میلگرد هیربد زرندیه به سایت صبا فولاد مراجعه کنید. قیمت میلگرد هیربد زرندیه به صورت روزانه در این وب سایت بروزرسانی می‌شود.

فولاد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-۴.۲
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-۶.۵
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۰.۶۶
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۴.۵۵
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۸.۵
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۲۴
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۲۹
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۳۵.۴۱
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۴۶.۵
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۵۷
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-۷۵