قیمت میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد حسن رود گیلان در گرید A2 ، A3 و A4 تولید می‌شود. میلگرد حسن رود با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و برای مقام سازی بتن و ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد. خرید میلگرد حسن رود با استعلام از دفتر حسن رود گیلان امکان پذیر می‌باشد.

حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۷۷۵۰۰
میلگرد ۱۰ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم۷۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۳۵۰۰
میلگرد ۱۴ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۳۵۰۰
میلگرد ۱۶ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۳۵۰۰
میلگرد ۱۸ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۳۵۰۰
میلگرد ۲۰ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۳۵۰۰