قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام صبا فولاد بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2۴.۴۱کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2۷کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۴.۷۰۰کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۷.۳۰۰کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۱۰.۱۳کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۱۳.۹کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۱۸.۱۳کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۲۳کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۲۸.۳کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۳۴.۲کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۴۴.۶کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۵۶کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3۷۳کیلوگرم۱۶۸۰۰۰