قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام صبا فولاد بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۶۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۹۵۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۵۵۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۹۴۰۰۰