قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام صبا فولاد بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۵۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰