قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام صبا فولاد بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰۴.۴۱
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۷
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم-۴.۷۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰۷.۳۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰۱۰.۱۳
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۳.۹
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۸.۱۳
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۳
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۸.۳
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۳۴.۲
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۴۴.۶
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۵۶
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۷۳