قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام صبا فولاد بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰