قیمت میلگرد اردبیل

فولاد اردبیل ارائه دهنده میلگرد A2 و A3 می‎باشد. قیمت میلگرد اردبیل به صورت لحظه ای در وب سایت صبا فولاد به روزرسانی می‌شود. برای سفارش خرید میلگرد اردبیل با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید. قیمت میلگرد اردبیل به صورت روزانه در جدول زیر به روز رسانی می‌شود.

فولاد اردبیل مهیار ذوب

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۴۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۵۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۵۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۷۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۴ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰
۱۵ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه فولاد اردبیل کیلوگرم ۱۰۲۰۰