قیمت میلگرد اردبیل

فولاد اردبیل ارائه دهنده میلگرد A2 و A3 می‎باشد. قیمت میلگرد اردبیل به صورت لحظه ای در وب سایت صبا فولاد به روزرسانی می‌شود. برای سفارش خرید میلگرد اردبیل با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید. قیمت میلگرد اردبیل به صورت روزانه در جدول زیر به روز رسانی می‌شود.

فولاد اردبیل مهیار ذوب

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۵۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۰۰۰