قیمت میلگرد اردبیل

فولاد اردبیل ارائه دهنده میلگرد A2 و A3 می‎باشد. قیمت میلگرد اردبیل به صورت لحظه ای در وب سایت صبا فولاد به روزرسانی می‌شود. برای سفارش خرید میلگرد اردبیل با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید. قیمت میلگرد اردبیل به صورت روزانه در جدول زیر به روز رسانی می‌شود.

فولاد اردبیل مهیار ذوب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-۴.۵
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۹۵۰۰۹
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم-۴.۵
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۹
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۱۴.۵
میلگرد ۱۶ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۱۸.۵
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۲۳
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۲۸
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۳۴
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۴۵
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۵۶
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰۷۳