قیمت میلگرد اردبیل

فولاد اردبیل ارائه دهنده میلگرد A2 و A3 می‎باشد. قیمت میلگرد اردبیل به صورت لحظه ای در وب سایت صبا فولاد به روزرسانی می‌شود. برای سفارش خرید میلگرد اردبیل با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید. قیمت میلگرد اردبیل به صورت روزانه در جدول زیر به روز رسانی می‌شود.

فولاد اردبیل مهیار ذوب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۸۷۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۸۲۰۰
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۰۲۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۹۴۰۰
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۱۶ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۷۷۰۰