قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از صبا فولاد بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۸۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۸۶۰۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۸۴۰۰۰