قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از صبا فولاد بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2۴.۲کیلوگرم۱۸۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2۶.۵کیلوگرم۱۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۹.۸کیلوگرم۱۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۱۳.۷کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۱۸کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۲۲.۷کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۲۸کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۳۴کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۴۴.۲کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۵۵.۵کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3۷۱کیلوگرم۱۸۰۰۰۰