قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از صبا فولاد بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۵۰۰۰۴.۲
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰۶.۵
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰۹.۸
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۳.۷
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۱۸
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۲.۷
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۲۸
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۳۴
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۴۴.۲
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۵۵.۵
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰۷۱