قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از صبا فولاد بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۸۰۰۰