قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱۲.۵۱.۹۶کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱۴۲۶کارخانهکیلوگرم۲۳۲۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱۶.۲۲.۲۶کارخانهکیلوگرم۲۲۷۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱۷.۲۲.۵۶کارخانهکیلوگرم۲۲۳۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲۱۳۶کارخانهکیلوگرم۲۲۵۰۰۰