قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۱.۹۶۱۲.۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲۶۱۴کارخانهکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲.۲۶۱۶.۲کارخانهکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۲.۵۶۱۷.۲کارخانهکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی۴۸.۳۳۶۲۱کارخانهکیلوگرم۲۴۲۰۰۰