قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۴۵۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۵۵۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۸۰۰۰۰۰۰
۱/۴  ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۱۲۱۴۲۶۰۰
۱/۲  ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۳۱۴۹۷۶۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۶۷۹۹۹۵۰
۱/۲  ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۶۲۹۹۹۵۰
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۳۱۷۹۹۹۸
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۴۸۴۹۹۵۵۰