قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۳۹۹۹۹۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۵۰۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۶۰۹۹۹۰۰
۱/۴  ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۷۴۰۰۰۰۰
۱/۲  ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۸۶۸۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۱۰۶۳۵۰۰
۱/۲  ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۱۷۹۹۹۱۷۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۲۹۹۹۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۳۳۰۹۸۹۴۰