قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۲.۷۷۶۷.۵شاخه۳۲۵۰۰۰۰
۳/۴۲۶.۷۲.۸۷۶۱۰شاخه۴۲۵۰۰۰۰
۱۳۳.۴۳.۳۸۶۱۴شاخه۶۷۵۰۰۰۰
۱/۴ ۱۴۲.۲۳.۵۶۶۱۸شاخه۹۵۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱۴۸.۳۳.۶۸۶۲۲شاخه۱۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۰.۳۳.۹۱۶۳۱شاخه۱۳۳۵۰۰۰۰
۱/۲ ۲۷۳۵.۱۶۶۴۷شاخه۲۱۷۵۰۰۰۰
۳۸۸.۹۵.۴۹۶۶۴شاخه۲۶۲۵۰۰۰۰
۴۱۱۴.۳۶.۰۲۶۹۳شاخه۴۱۱۰۰۰۰۰