قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۱۰۵۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۱۰۵۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۱۰۵۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۱۰۵۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۱۰۵۰۰