قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
۱۳۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۵۵۰۰
۱۶۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۶۵۰۰
۱۸۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۰۶۰۰
۲۰۲ تا ۰.۷۶کیلوگرم۲۷۰۶۰۰