قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

 

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴شاخه تماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶شاخه ۲۹۸۰۰۰۰۰
۱۸۸تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۰شاخه ۳۵۸۰۰۰۰۰
۲۲۸تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۴شاخه ۴۰۸۰۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۸شاخه ۴۷۵۰۰۰۰۰
۳۱۳تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶شاخه ۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۸تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۴شاخه ۶۷۵۰۰۰۰۰
۴۴۰تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲شاخه ۷۴۵۰۰۰۰۰
۵۰۵تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۰شاخه ۱۲۰۰۰۰۰۰۰