قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد یزد احرامیان

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان در سایت و تلگرام صبا فولاد گذاشته می‎شود. قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان را می‎توانید با مراجعه به سایت صبا فولاد دریافت نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۰۵تیرآهن ۱۸ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید
۳۰۰تیرآهن ۲۲ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمعدم تولید