قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۳۶۵۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید