قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۲۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید