قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۶۹۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرمتماس بگیرید