قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار صبا فولادکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار صبا فولادکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۴۱۲انبار صبا فولادکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۶۶انبار صبا فولادکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۶۱۲انبار صبا فولادکیلوگرماستعلام تلفنی