قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۲.۵۶کیلوگرم۱۹۳۰۰۰
نبشی سایز ۴۲۶کیلوگرم۱۹۱۰۰۰
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۹۳۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۸۶۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۹۲۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۹۰۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۸۰۰۰۰
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۷۵۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۱۲۱۲۶کیلوگرم۱۸۳۰۰۰
نبشی سایز ۱۵۱۵۱۲کیلوگرمتماس بگیرید