قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۳۸۵۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۳۸۵۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۳۹۵۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۳۷۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۳۷۵۰۰