قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۶۴۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۶۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۸۷۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۷۲۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۷۲۰۰۰