ماه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

دما و نقطه ذوب فلزات
متفرقه
صبا فولاد

دما و نقطه ذوب فلزات

مقاومت فلزات در برابر فشار و تنش های شدید، بسیار بالا است. فلزات در محیط های سوزان، ضربات شدید، بار زیاد و … مقاومت زیادی

مطلب کامل »