بررسی ویژگی‌های میلگرد ساده

بررسی ویژگی‌های میلگرد ساده

به طور کلی طبقه بندی انواع میلگرد شامل موارد زیر است که هریک دارای خصوصیات متفاوتی می‌باشد.

  • میلگرد آجدار
  • میلگرد ساده

نکته‌ی حائز اهمیت برای انتخاب محصولی مناسب، در نظر گرفتن ویژگی‌های هریک از میلگردها می‌باشد. میلگرد ساده از مصالح مهمی به شمار می‌رود که از آن در پروژه‌های ساختمانی، استفاده‌ی گسترده‌ای می‌شود.

جالب است بدانید هریک از میلگردهای ساده، دارای شناسنامه‌ای بوده که در آن ویژگی‌های محصول نوشته شده است.

شرایط پیش گرم برای انجام عملیات جوشکاری بر روی میلگرد ساده، براساس استاندارد ISIRI 3131 رعایت میشود. تولید میلگردهای ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلی متر میباشد.

در این مطلب به بررسی ویژگی‌های میلگرد ساده میپردازیم. با مجموعه صبا فولاد همراه باشید.

ویژگی‌های میلگرد ساده A1

میلگرد ساده دارای ویژگی‌هایی میباشد که این ویژگی‌ها در زیر ذکر شده است.

استاندارد

میلگردهای ساده مطابق با استانداردهای گذشته و استانداردهای جدید ۲۴۰ مشخص میشود.

ویژگی های مکانیکی

مقاومت کششی میلگردهای ساده تقریبا ۳۶۰ نیوتن بر میلی تر مربع و مقاومت تسلیم آنها ۲۴۰ نیوتن بر متر مربع میباشد.

به حداکثر نیرویی که به میلگرد میتوان وارد کرد بدون ایجاد تغییر شکلی در آن، تنش تسلیم میلگرد میگویند.

البته باید توجه کرد که اگر میزان تنشی که به میلگرد وارد میشود را افزایش داد، میلگرد برای همیشه تغییر شکل یافته و دیگر به حالت اولیه برنخواهد گشت. یکی از عوامل بسیار مهم برای انتخاب میلگرد مناسب، توجه به میزان تنش تسلیم میلگرد میباشد.

مشخصات وزنی میلگرد ساده

مشخصات وزنی

در واقع وزن میلگردهای ساده بر اساس کیلوگرم و به ازای یک متر طول محاسبه میشود.

برای به دست آوردن وزن شاخه‌ای میلگردهای نرمال، برای شاخه‌های استاندارد از ضرب وزن میلگرد در ۱۲ و برای میلگردهای ساده از ضرب وزن میلگرد در ۹ به دست می آید.

از پارامترهای زیر برای محاسبه وزن میلگرد استفاده میشود.

  • پارامتر G

بیانگر وزن میلگرد در طول یک متر میباشد.

  • پارامتر W

بیانگر گشتاور مقاومت میلگرد بوده و از آن برای تخمین مقاومت میلگرد استفاده میشود.

  • پارامتر Flache

نمایانگر سطح میلگرد در طول یک متر بر حسب سانتی متر مربع میباشد.

قابلیت فرم پذیری

اندازه فرم پذیری میلگرد ساده، براساس جنس فولاد مورد استفاده برای تولید آن مشخص میشود.

خواص فرم پذیری این محصول را میتوان باتوجه به مقاومت کششی و تسلیم آن به دست آورد.

به بیشترین تنش کششی که جسم قبل از شکستن بتواند تحمل کند، مقاومت کششی گفته میشود.

برای افزایش مقاومت کششی در میلگرد میتوان بر روی میلگرد عملیاتی از جمله عملیات سردکاری، عملیات حرارتی و عملیات آلیاژکاری انجام شود.

نام‌های دیگری به جای اصطلاح مقاومت کششی وجود دارد که شامل تاو کششی و استحکام کششی میباشد.

با تغییر مقدار کربن مورد استفاده در میلگرد ساده، میتوان قابلیت فرم پذیری محصول را افزایش و کاهش داد.

این موضوع به گونه‌ای است که با افزایش مقدار کربن، قابلیت فرم پذیری میلگرد کاهش یافته و با کاهش مقدار کربن در میلگرد، قابلیت فرم پذیری افزایش پیدا میکند.

مقدار کربن مورد استفاده در میلگرد ساده کم بوده به همین جهت این محصول قابلیت فرم پذیری بالایی داشته و عملیات خم کاری بر روی آنها به سهولت انجام میشود، که این موضوع سبب گشته که میلگرد ساده کاربرد گسترده‌ای در صنعت داشته باشد.

۵/۵ - (۵ امتیاز)