بررسی فرآیند اجرای پی پلکانی

بررسی فرآیند اجرای پی پلکانی

فونداسیون (پی) یکی از مهم ترین کارها در سازه ها برای ساختمان سازی میباشد.

در واقع پی، بارهای قائم ساختمان (از جمله دیوارها، ستون ها، ساکنان ساختمان و سقف ها) و بارهای افقی مانند (باد و زلزله) به زمین میباشد. در این مقاله به بررسی فرآیند اجرای استاندارد پی پلکانی خواهیم پرداخت. پس با صبا فولاد همراه باشید.

معرفی پی پلکانی 

روش پی پلکانی روشی بسیار به صرفه برای عملیات پی ریزی بر روی زمین میباشد.

روش پی پلکانی ساخت دیوارهای زیرزمینی و همچنین میزان حفاری را به حداقل امکان میرساند همچنین از تغییر ناگهانی سطح سازه جلوگیری میکند.

کاربرد پی پلکانی در پی‌ آجری

پی آجری در ساختمان های کوچک که بار کمتری به زمین وارد میکند استفاده میشود.

در واقع پی آجری ۱۵ تا ۲۰ سانتی متری اطراف دیوار روی خود را تحمل میکند.

عرض پی آجری در مقایسه با عرض دیوار تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر بیشتر میباشد. در این نوع پی وظیفه ی شکل پلکانی انتقال بار به زمین با زاویه ۶۰ درجه میباشد.

استفاده از پی پلکانی در پی‌ های بتنی

نوع دیگر از پی هایی که در ساختمان استفاده میشود همچنین به صورت پلکانی میباشد، پی بتنی است.

پی بتنی محبوب ترین پی در صنعت ساختمان سازی بوده چون استحکام و مقاومت بالایی دارند همچنین تولید آن به صورت پلکانی میباشد.

شایان ذکر است میتوان پی های بتنی را به شکل پلکانی و هرم ناقص ساخت تا در استفاده از بتن صرفه جویی شود.

فرآیند پی پلکانی

فرآیند اجرای پی های پلکانی به صورت زیر میباشد:

  • بررسی استحکام و مقاومت زمین

ابتدا و قبل از شروع کار لازم است به استحکام و مقاومت نوع خاک همچنین شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرایایی توجه کرد.

چون ممکن است بعد از پایان ساخت و ساز عواملی چون باد و زلزله خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری وارد کند.

  • حفاری پی

در این مرحله عملیات حفاری و خاکبرداری انجام میشود.

  • پی سازی (فونداسیون)
پی پلکانی چیست ؟

وش پی پلکانی روشی بسیار به صرفه برای عملیات پی ریزی بر روی زمین میباشد.
روش پی پلکانی ساخت دیوارهای زیرزمینی و همچنین میزان حفاری را به حداقل امکان میرساند همچنین از تغییر ناگهانی سطح سازه جلوگیری میکند.

کاربرد پی پلکانی در پی‌ آجری چیست ؟

در روش پی پلکانی در پی آجری وظیفه ی شکل پلکانی انتقال بار به زمین با زاویه ۶۰ درجه میباشد.
 

کاربرد پی پلکانی در پی‌ بتنی چیست ؟

پی بتنی به دلیل استحکام و مقاومت مناسبی که دارد محبوب ترین پی در صنعت ساختمان سازی شناخته میشود. تولید این نوع پی به صورت پلکانی میباشد. این نکته قابل ذکر است که پی های بتنی را به شکل پلکانی و هرم ناقص ساخته تا در مصرف بتن صرفه جویی شود.

۴.۸/۵ - (۶ امتیاز)