بررسی اختصاصی تیرچه فلزی

بررسی اختصاصی تیرچه فلزی (کرومیت)

مصالح بسیار زیادی وجود دارد که هریک برای ساخت هر قسمتی از ساختمان استفاده می‌شود و در صورت نبود هریک روند ساختمان تأثیر گذاشته و باعث ناقص شدن آن می‌شود.

از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مصالح بکار رفته در ساختمان سازی، تیرچه‌ها می‌باشند که در دو نوع تقسیم بندی می‌شوند.

 • تیرچه فلزی کرومیت
 • تیرچه بتنی

در این مقاله به شرح و بررسی اختصاصی تیرچه فلزی می‌پردازیم. با مجموعه صبا فولاد همراه باشید.

تیرچه فلزی (کرومیت) چیست

تیرچه فلزی (کرومیت) چیست؟

این نوع از تیرچه، نوعی تیرچه پیش ساخته می‌باشد که در آن بال تحتانی از یک تسمه و بال فوقانی از یک تسمه و دو میلگرد ساخته شده است.

دو بال توسط میلگرد خم شده که در نقش جان عمل کرده و به یکدیگر متصل می‌شود.

در فاصله تیرچه‌ها، از مقاطع زیر استفاده میشود.

 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • بلوک‌های پیش ساخته بتنی
 • طاق ضربی

هنگام انجام عملیات اجرایی، این تیرچه‌ها نیازی به شمع نداشته و می‌تواند بارهای اجرایی مستقیم را تحمل کند و به نوعی خود ایستا هستند.

بر همین اساس برای استفاده در سازه‌هایی که طبقات دارای ارتفاع زیادی هستند و عملیات شمع بندی مشکل باشد همچنین هزینه‌های زیادی در برداشته باشد، گزینه‌ی مناسبی هستند.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی

اجزای تشکیل دهنده‌ی تیرچه فلزی کرومیت شامل موارد زیر است:

 • بال تحتانی
 • اعضای قطری
 • بال فوقانی

در ادامه به طور اختصاصی به نقد و بررسی هریک میپردازیم.

بال تحتانی

اولین اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی، بال تحتانی است که از ورق برش خورده ساخته می‌شود.

بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپا عمل می‌کند و بارهای اعمال شده را در سه مرحله در زیر ذکر می‌شود، تحمل می‌کند.

 • مرحله اول

در این مرحله بایستی بال تحتانی، نیروی کششی حاصل از لنگر خمشی که ناشی از وزن تیرچه در زمان حمل و نقل است را داشته باشد.

 • مرحله دوم

در این مرحله بایستی بال تحتانی، توانایی تحمل نیروی کششی که از وزن مرده سقف حاصل می‌شود در فواصل محور تا محور تیرچه‌های فلزی، داشته باشد.

 • مرحله سوم

در این مرحله بایتس بال تحتانی بتواند به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل کند.

اعضای قطری

دومین قسمت از اعضای قطری، اجزای سازنده تیرچه کرومیت بوده که از میلگرد برای آن استفاده می‌شود.

این قسمت به عنوان خرپا عمل کرده و با استفاده از اعضای کششی و فشاری، برای تحمل بارهایی که بر این محصول وارد می‌شود را در سه مرحله زیر بارگذاری را تأمین می‌کنند.

 • مرحله‌ اول

اعضای قطری تیرچه فلزی با اعضای کششی بالا و اعضای زیرین، در هنگام حمل و نقل و جابجایی ایستایی موردنیاز را تأمین می‌کند.

 • مرحله دوم

 تیرچه کرومیت فلزی، ایستایی موردنیاز را بین تکیه گاه‌های موقت بار مرده سقف را تحمل می‌کند.

 • مرحله سوم

در این مرحله با بارگذاری تیرچه فلزی، بخشی از نیروی برشی وارد شده توسط عضو قطری بخشی متحمل می‌شود.

بال فوقانی

در تیرچه فلزی بال فوقانی متشکل از نبشی، تسمه یا ناودانی می‌باشد که درون پوششی قرار داده می‌شود.

در مرحله‌ی اول و دوم بارگذاری این محصول به گونه‌ای است که بال فوقانی هنگام حمل و نقل وزن تیرچه را تحمل می‌کند و هنگام انجام عملیات بتن ریزی وزن مرده سقف را قبل از ایجاد مقاومت بتن پوششی تحمل می‌کند.

در مرحله‌ی سوم بارگذاری این محصول به گونه‌ای است که بار ایجاد شده در هنگام استفاده از سازه از بارهای زنده و مرده متحمل می‌شود.

چند نوع تیرچه وجود دارد؟

تیرچه‌ها در دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:
– تیرچه فلزی کرومیت
– تیرچه بتنی

تیرچه فلزی (کرومیت) چیست؟

این نوع از تیرچه، نوعی تیرچه پیش ساخته می‌باشد که در آن بال تحتانی از یک تسمه و بال فوقانی از یک تسمه و دو میلگرد ساخته شده است.

تیرچه فلزی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اجزای تشکیل دهنده‌ی این محصول شامل موارد زیر است:
– بال تحتانی
– اعضای قطری
– بال فوقانی

۴.۹/۵ - (۷ امتیاز)