شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز سال ۱۳۴۵ تأسیس شد. شرکت دارای چهار کارخانه تولید لوله و سه کارخانه پوشش لوله به شرح زیر می‌باشد.

 • کارخانه شماره یک در سال ۱۳۴۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و لوله‌های فولادی به قطر ۶ الی ۱۶ اینچ را تولید می‌نماید.
 • کارخانه شماره سه در سال ۱۳۵۵ تأسیس و لوله‌های فولادی به اقطار ۶ الی ۲۴ اینچ را تولید می‌نماید.
 • کارخانه شماره چهار در سال ۱۳۵۵ تأسیس و لوله‌های فولادی به اقطار ۲۴ الی ۵۶ اینچ را تولید می‌نماید.
 • خط تولید لوله‌های اسپیرال در سال ۱۳۹۰ پس از بررسی و تهیه طرح توجیهی اقتصادی خریداری و با بازسازی سوله موجود (در محل سابق کارخانه ۲) احداث و با ظرفیت اسمی سالانه ۲۳۰.۰۰۰ تن لوله از قطر ۲۴ الی ۱۰۰ اینچ به روش اسپیرال، وارد مدار تولید گردید.
 • کارخانه شماره یک پوشش در سال ۱۳۷۲ آماده بهره‌برداری گردید و لوله‌های ۲ الی ۱۶ اینچ را پوشش می‌دهد. این کارخانه از سال ۱۳۷۴ مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
 • کارخانه شماره دو پوشش در سال ۱۳۷۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و لوله‌های ۱۸ الی ۵۶ اینچ را پوشش می‌دهد.
 • کارخانه پوشش داخلی در سال ۱۳۸۴ جهت انجام پوشش سخت اپوکسی داخل لوله احداث و از همان سال تولید آزمایشی پوشش داخلی لوله‌های ۵۶ اینچ را آغاز نمود، لیکن در سال ۱۳۸۵ به دلیل فسخ قرارداد منعقده از طرف شرکت گاز، کارخانه مزبور تاکنون عملاً متوقف می‌باشد.

محصولات کارخانه لوله سازی اهواز

 • لوله های قطر بزرگ
 • لوله اسپیرال
 • لوله های قطر کوچک
 • پوشش لوله به روش پیچشی
 • پوشش لوله به روش غلافی
 • پوشش داخلی لوله

در کارخانه لوله سازی اهواز که در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید پوشش داخلی لوله‌های فولادی با اپوکسی مایع تولید می‌شود. پوشش دهی در این مجموعه برای لوله‌های به قطر ۲۰ تا ۵۶ اینچ طبق استانداردهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و ظرفیتی بالغ ۵٫۳ میلیون متر مربع در سال دارا می‌باشد.