جدول وزنی آهن آلات

جدول وزنی میلگرد

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۸۵
۱۰۷.۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۲۰
۱۸۲۵
۲۰۳۰
۲۲۳۷
۲۵۴۷
۲۸۵۸
۳۰۶۶
۳۲۷۵
۳۴۸۵
۳۶۹۵
۳۸۱۰۶
۴۰۱۱۸

وزن تیرآهن معمولی (IPE)

سایز تیرآهن (mm)وزن شاخه ۱۲متری (kg)تعداد شاخه در هر بستهتعداد شاخه در تریلر
۸۷۲
۱۰۹۸
۱۲۱۲۵۴۴۱۷۶
۱۴۱۵۵۳۶۱۴۴
۱۶۱۹۰۳۰۱۲۰
۱۸۲۲۶۲۴۹۶
۲۰۲۶۹۱۸۷۲
۲۲۳۱۵۱۶۶۴
۲۴۳۶۹۱۴۵۶
۲۷۴۳۴۱۲۴۸
۳۰۵۰۷
۳۳۵۹۰
۳۶۶۸۶
۴۰۷۹۶
۴۵۹۳۲
۵۰۱۰۸۹
۵۵۱۲۷۲
۶۰۱۴۶۴

وزن هاش بال‌پهن ۱۲متری سبک و سنگین (IPB)

سایز هاش (mm)وزن شاخه سبک (kg)وزن شاخه سنگین (kg)
۱۰۲۰۰۲۴۴
۱۲۲۳۴۳۲۲
۱۴۲۹۹۳۹۰
۱۶۳۶۵۵۰۰
۱۸۴۲۶۵۹۰
۲۰۵۰۸۷۲۰
۲۲۶۰۶۸۲۸
۲۴۷۲۴۹۶۰
۲۶۸۱۸۱۰۷۵
۲۸۹۱۷۱۲۱۰
۳۰۱۰۶۰۱۳۷۰
۳۲۱۱۷۱۱۵۵۱
۳۴۱۲۶۰۱۶۰۳
۳۶۱۳۴۲۱۷۵۴
۴۰۱۸۶۹

وزن هاش سنگین عریض (IPBU-HE-M)

سایز هاش (mm)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۱۰۵۰۱.۶
۱۲۶۲۵.۲
۱۴۷۵۸.۴
۱۶۹۱۴.۴
۱۸۱۰۶۶.۸
۲۰۱۲۳۶
۲۲۱۴۰۴
۲۴۱۸۸۴
۲۶۲۰۶۴
۲۸۲۲۶۸
۳۰۲۸۵۶
۳۲۲۹۴۰
۳۴۲۹۷۶
۳۶۳۰۰۰
۴۰۳۰۷۲
۴۵۳۱۵۶
۵۰۳۲۴۰
۵۵۳۳۳۶
۶۰۳۴۲۰
۶۵۳۵۱۶
۷۰۳۶۱۲
۸۰۳۸۰۴
۹۰۳۹۹۶

وزن ورق فولاد مبارکه اصفهان


وزن ورق فولاد کاویان

ضخامت ورق (mm)عرض (m)طول (m)وزن هر برگ (kg)
۳۱.۲۵۶۱۷۶.۶۳
۳۱.۵۶۲۱۱.۹۵
۴۱.۲۵۶۲۳۵.۵۰
۴۱.۵۶۲۸۲.۶۰
۴.۸۱.۵۶۳۳۹.۱۲
۵۱.۵۶۳۵۳.۲۵
۶۱.۵۶۴۲۳.۹۰
۸۱.۵۶۵۶۵.۲۰
۱۰۱.۵۶۷۰۶.۵۰
۱۲۱.۵۶۸۴۷.۸۰
۱۵۱.۵۶۱۰۵۹.۷۵
۲۰۱.۵۶۱۴۱۳
۲۵۱.۵۶۱۷۶۶.۲۵
۳۰۱.۵۶۲۱۱۹.۵۰
۳۵۱.۵۶۲۴۷۲.۷۵
۴۰۱.۵۶۲۸۲۶

وزن ورق اکسین اهواز

ضخامت ورق (mm)عرض (m)طول (m)وزن هر برگ (kg)
۱۰۲۶۹۴۲
۱۲۲۶۱۱۳۰.۴۰
۱۵۲۶۱۴۱۳
۲۰۲۶۱۸۸۴
۲۵۲۶۲۳۵۵
۳۰۲۶۲۸۲۶
۳۵۲۶۳۲۹۷
۴۰۲۶۳۷۶۸
۴۵۲۶۴۲۳۹
۵۰۲۶۴۷۱۰
۶۰۲۶۵۶۵۲
۷۰۲۶۶۵۹۴

وزن نبشی ۶ متری و ۱۲ متری

سایز نبشی (cm)وزن شاخه ۶متری (kg)وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۳۹۱۸
۴۱۴۲۸
۵۲۲۴۴
۶۳۲۶۴
۸۵۶۱۱۲
۱۰۹۰۱۸۰
۱۲۱۲۰۲۴۰
۱۵۱۹۰۳۸۰

وزن ناودانی ۶متری

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۶متری (kg)
۶۳۰
۸۴۳
۱۰۵۳
۱۲۶۳
۱۴۷۵
۱۶۸۵
۱۸۹۷
۲۰۱۱۳
۲۲۱۳۳
۲۴۱۴۴

وزن ناودانی ۱۲متری

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۱۲متری سبک (kg)وزن شاخه ۱۲متری سنگین (kg)
۵۵۴۶۷
۶.۵۷۳۸۵
۸۸۴۱۰۴
۱۰۱۰۰۱۲۳
۱۲۱۴۰۱۶۰
۱۴۱۵۵۱۹۵
۱۶۱۷۰۲۲۵
۱۸۲۲۵۲۶۵
۲۰۳۰۵
۲۲۳۵۳
۲۴۴۰۵
۲۶۴۵۵
۲۸۵۰۲
۳۰۵۵۵
۴۰۴۲۰

وزن ناودانی روسی

سایز ناودانی (cm)وزن شاخه ۱۱.۷۵متری (kg)
۶۳۷
۸۸۳
۱۰۱۰۳
۱۲۱۲۳
۱۴۱۵۰
۱۶۱۷۰
۱۸۲۱۵
۲۰۲۲۰
۲۲۲۶۰

وزن لوله صنعتی

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (inch)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱/۸۶۰.۰۴۹
۱/۸۶۰.۰۶۸۱.۲۴
۱/۸۶۰.۰۹۵۱.۷۳
۱/۴۸۰.۰۶۵۲.۴۱
۱/۴۸۰.۰۸۸۱.۶۵
۱/۴۸۰.۱۱۹۲.۲۴
۳/۸۱۰۰.۰۶۵۳.۰۲
۳/۸۱۰۰.۰۹۱۱.۶۵
۳/۸۱۰۰.۱۲۶۲.۳۱
۱/۲۱۵۰.۰۶۵۳.۲۰
۱/۲۱۵۰.۰۸۳۱.۶۵
۱/۲۱۵۰.۱۰۹۲.۱۱
۱/۲۱۵۰.۱۴۷۲.۷۷
۱/۲۱۵۰.۱۸۸۳.۷۳
۱/۲۱۵۰.۲۹۴۴.۷۸
۳/۴۲۰۰.۰۶۵۷.۴۷
۳/۴۲۰۰.۰۸۳۱.۶۵
۳/۴۲۰۰.۱۱۳۲.۱۱
۳/۴۲۰۰.۱۵۴۲.۸۷
۳/۴۲۰۰.۲۱۹۳.۹۱
۳/۴۲۰۰.۳۰۸۵.۵۶
۱۲۵۰.۰۶۵۷.۸۲
۱۲۵۰.۱۰۹۱.۶۵
۱۲۵۰.۱۳۳۲.۷۷
۱۲۵۰.۱۷۹۳.۳۸
۱۲۵۰.۲۵۰۴.۵۵
۱۲۵۰.۳۵۸۶.۳۵
۱/۴ ۱۳۲۰.۰۶۵۹.۰۹
۱/۴ ۱۳۲۰.۱۰۹۱.۶۵
۱/۴ ۱۳۲۰.۱۴۰۲.۷۷
۱/۴ ۱۳۲۰.۱۹۱۳.۵۶
۱/۴ ۱۳۲۰.۲۵۰۴.۸۵
۱/۴ ۱۳۲۰.۳۸۲۶.۳۵
۱/۲ ۱۴۰۰.۰۶۵۹.۷۰
۱/۲ ۱۴۰۰.۱۰۹۱.۶۵
۱/۲ ۱۴۰۰.۱۴۵۲.۷۷
۱/۲ ۱۴۰۰.۲۰۰۳.۶۸
۱/۲ ۱۴۰۰.۲۸۱۵.۰۸
۱/۲ ۱۴۰۰.۴۰۰۷.۱۴
۲۵۰۰.۰۶۵۱۰.۱۶
۲۵۰۰.۱۰۹۱.۶۵
۲۵۰۰.۱۵۴۲.۷۷
۲۵۰۰.۲۱۸۳.۹۱
۲۵۰۰.۳۴۴۵.۵۴
۲۵۰۰.۴۳۶۸.۷۴
۱/۲ ۲۶۵۰.۰۸۳۱۱.۰۷
۱/۲ ۲۶۵۰.۱۲۰۲.۱۱
۱/۲ ۲۶۵۰.۲۰۳۳.۰۵
۱/۲ ۲۶۵۰.۲۷۶۵.۱۶
۱/۲ ۲۶۵۰.۳۷۵۷.۰۱
۱/۲ ۲۶۵۰.۵۵۲
۳۸۰۰.۰۸۳
۳۸۰۰.۱۲۰
۳۸۰۰.۲۱۶
۳۸۰۰.۳۰۰
۳۸۰۰.۴۳۸
۳۸۰۰.۶۰۰
۱/۲ ۳۹۰۰.۰۸۳
۱/۲ ۳۹۰۰.۱۲۰
۱/۲ ۳۹۰۰.۲۲۶
۱/۲ ۳۹۰۰.۳۱۸
۱/۲ ۳۹۰۰.۶۳۶
۴۱۰۰۰.۰۸۳
۴۱۰۰۰.۱۲۰
۴۱۰۰۰.۲۳۷
۴۱۰۰۰.۳۳۷
۴۱۰۰۰.۴۳۸
۴۱۰۰۰.۵۳۱
۴۱۰۰۰.۶۷۴
۵۱۲۵۰.۱۰۹
۵۱۲۵۰.۱۳۴
۵۱۲۵۰.۲۵۸
۵۱۲۵۰.۳۷۵
۵۱۲۵۰.۵۰۰
۵۱۲۵۰.۶۲۵
۵۱۲۵۰۷۵۰
۶۱۵۰۰.۱۰۹
۶۱۵۰۰.۱۳۴
۶۱۵۰۰.۲۸۰
۶۱۵۰۰.۴۳۲
۶۱۵۰۰.۵۶۲
۶۱۵۰۰.۷۱۹
۶۱۵۰۰.۸۶۴
۸۲۰۰۰.۱۰۹
۸۲۰۰۰.۱۴۸
۸۲۰۰۰.۲۵۰
۸۲۰۰۰.۲۷۷
۸۲۰۰۰.۳۲۲
۸۲۰۰۰.۴۰۶
۸۲۰۰۰.۵۰۰
۸۲۰۰۰.۵۹۴
۸۲۰۰۰.۷۱۹
۸۲۰۰۰.۸۱۲
۸۲۰۰۰.۸۷۵
۸۲۰۰۰.۹۰۶
۱۰۲۵۰۰.۱۳۴
۱۰۲۵۰۰.۱۶۵
۱۰۲۵۰۰.۲۵۰
۱۰۲۵۰۰.۳۰۷
۱۰۲۵۰۰.۳۶۵
۱۰۲۵۰۰.۵۰۰
۱۰۲۵۰۰.۵۹۴
۱۰۲۵۰۰.۷۱۹
۱۰۲۵۰۰.۸۴۴
۱۰۲۵۰۱.۰۰۰
۱۰۲۵۰۱.۱۲۵
۱۲۳۰۰۰.۱۵۶
۱۲۳۰۰۰.۱۸۰
۱۲۳۰۰۰.۲۵۰
۱۲۳۰۰۰.۳۳۰
۱۲۳۰۰۰.۳۷۵
۱۲۳۰۰۰.۴۰۶
۱۲۳۰۰۰.۵۰۰
۱۲۳۰۰۰.۵۶۲
۱۲۳۰۰۰.۶۸۸
۱۲۳۰۰۰.۸۴۴
۱۲۳۰۰۱.۰۰۰
۱۲۳۰۰۱.۱۲۵
۱۲۳۰۰۱.۳۱۲
۱۴۳۵۰۰.۱۸۸
۱۴۳۵۰۰.۲۵۰
۱۴۳۵۰۰.۳۱۲
۱۴۳۵۰۰.۳۷۵
۱۴۳۵۰۰.۴۳۸
۱۴۳۵۰۰.۵۰۰
۱۴۳۵۰۰.۵۹۴
۱۴۳۵۰۰.۷۵۰
۱۴۳۵۰۰.۹۳۸
۱۴۳۵۰۱.۰۹۴
۱۴۳۵۰۱.۲۵۰
۱۴۳۵۰۱.۴۰۶
۱۶۴۰۰۰.۱۸۸
۱۶۴۰۰۰.۲۵۰
۱۶۴۰۰۰.۳۱۲
۱۶۴۰۰۰.۳۷۵
۱۶۴۰۰۰.۵۰۰
۱۶۴۰۰۰.۶۵۶
۱۶۴۰۰۰.۸۴۴
۱۶۴۰۰۱.۰۳۱
۱۶۴۰۰۱.۲۱۹
۱۶۴۰۰۱.۴۳۸
۱۶۴۰۰۱.۵۹۴
۱۸۴۵۰۰.۱۸۸
۱۸۴۵۰۰.۲۵۰
۱۸۴۵۰۰.۳۱۲
۱۸۴۵۰۰.۳۷۵
۱۸۴۵۰۰.۴۳۸
۱۸۴۵۰۰.۵۰۰
۱۸۴۵۰۰.۵۶۲
۱۸۴۵۰۰.۷۵۰
۱۸۴۵۰۰.۹۳۸
۱۸۴۵۰۱.۱۵۶
۱۸۴۵۰۱.۳۷۵
۱۸۴۵۰۱.۵۶۲
۱۸۴۵۰۱.۷۸۱
۲۰۵۰۰۰.۲۱۸
۲۰۵۰۰۰.۲۵۰
۲۰۵۰۰۰.۳۷۵
۲۰۵۰۰۰.۵۰۰
۲۰۵۰۰۰.۵۹۴
۲۰۵۰۰۰.۸۱۲
۲۰۵۰۰۱.۰۳۱
۲۰۵۰۰۱.۲۸۱
۲۰۵۰۰۱.۵۰۰
۲۰۵۰۰۱.۷۵۰
۲۰۵۰۰۱.۹۶۹
۲۴۶۰۰۰.۲۵۰
۲۴۶۰۰۰.۳۷۵
۲۴۶۰۰۰.۵۰۰
۲۴۶۰۰۰.۵۶۲
۲۴۶۰۰۰.۶۸۸
۲۴۶۰۰۰.۹۶۹
۲۴۶۰۰۱.۲۱۹
۲۴۶۰۰۱.۵۳۱
۲۴۶۰۰۱.۸۱۲
۲۴۶۰۰۲.۰۶۲
۲۴۶۰۰۲.۳۴۴
۳۰۷۵۰۰.۳۱۲
۳۰۷۵۰۰.۳۷۵
۳۰۷۵۰۰.۵۰۰
۳۰۷۵۰۰.۶۲۵
۳۶۹۰۰۰.۳۱۲
۳۶۹۰۰۰.۳۷۵
۳۶۹۰۰۰.۵۰۰

وزن شمش فولادی

گریدcsiMnP(max)S(max)Cr(max)Ni(max)Cu(max)
۳SP
۵SP
ST37
ST52