نحوه ی محاسبه تحمل بار تیر آهن

نحوه محاسبه تحمل بار تیرآهن

تحمل بار تیرآهن چقدر است؟

همانطور که میدانید، تیرآهن ها در اندازه ها و ابعاد متفاوتی از نظر سطح مقطع تولید و در بازار عرضه می‌شود. طول تیرآهن ها عموما ۱۲ متر است تیرآهن ها عموما از فولاد و کربن تولید می‌شود. تیرآهن از دو قسمت لبه و جان تشکیل می‌شود. ضخامت و طول آنها در تحمل بار تیرآهن ارتباط مستقیم دارد. در استفاده از تیرآهن با رعایت یکسری اصول میتوان یک ساختمان مستحکم و مقاوم ساخت. میزان تحمل بار تیرآهن یکی از عوامل بسیار مهم است که برای مقاومت کافی ساختمان باید به آن توجه شود. تیرآهن از دو قسمت لبه و جان تشکیل می‌شود.

تیرآهن برای مقاوم سازی سازه و انتقال بار ساختمان به فونداسیون و سپس به زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیرآهن ها عموما از فولاد و درصد مشخصی کربن تولید می‌شود.

نحوه محاسبه تحمل بار تیر آهن

تیرآهن قابلیت تحمل بارهای محوری و جانبی و مقاومت خمشی بالای دارد. جذب ارتعاش مناسب این محصول در مقابل نیروهای خارجی باعث شده است که به طور مداوم جزو رایج ترین مصالح ساختمانی قرار گیرد.

نحوه محاسبه تحمل تیرآهن

همانطور که میدانید، تیرآهن ها در اندازه ها و ابعاد متفاوتی از نظر سطح مقطع تولید و در بازار عرضه میشود. طول تیرآهن ها عموما ۱۲ متر است.

یکی از مهمترین پارامترها در تحمل بار تیرآهن، شرایط تولید آن و رعایت اصول استاندارد است. ساختمان ها باید اصولی مثل استفاده از رنگ های ضد اکسیداسیون را رعایت کنند تا در گذر زمان عمر آن کم نشود. در برخی از سازه ها که بارهای بالایی قرار دارد، تیرآهن ها را به یکدیگر میدهند و یا از صفحات ضخیم استفاده می شود تا سازه ای تولید شود که تحمل بارهای موجود را داشته باشد که این امر بسیار متداول است.

بر طبق جداول استاندارد، به راحتی میتوان با استفاده از پارامترهایی که برای هر تیرآهن در نظر گرفته شده است، میزان تحمل بار تیرآهن را محاسبه کرد. البته شیوه قرار گرفتن تیرآهن روی تکیه گاه و بارگذاری آن نیز از عوامل مهم آن به شمار میرود. یکی از نکات تاثیر گذار دیگر در انتخاب تیرآهن، موقعیت قرار گیری آن می باشد که برای تیرهای اصلی و فرعی متفاوت است. در جدول زیر پارامترهای تعریف شده بر روی تیرآهن، میزان تحمل بار هر تیر با ابعاد مختلف نمایش داده می‌شود.

نحوه محاسبه تحمل بار تیر آهن

تیرآهن از چه موادی تشکیل می‌شود؟

تیرآهن ها عموما از فولاد و درصد مشخصی کربن تولید می‌شود.

تیرآهن از چه قسمت های تشکیل می‌شود؟

تیرآهن از دو قسمت لبه و جان تشکیل میشود. ضخامت و طول آنها در تحمل بار تیرآهن ارتباط مستقیم دارد.

تحمل بار تیرآهن چقدر است؟

اگر کارخانه های تولید تیرآهن در فرایند تولید، بر أساس استانداردهای بین المللی عمل کنند، تحمل بار هر نوع تیرآهن را می‌توان با یک جدول مشخص محاسبه کرد و بر اساس آن، تیرآهن مورد نیاز را انتخاب کرد.

۲.۲/۵ - (۵ امتیاز)